zo 29 sep 2019  om 11:00
Voorganger: dhr. M. van Heijningen - Dorkwerd
Zondagdienst
Ouderling: K. Feitsma en H.Kruger. Diaken: M.Duisterwinkel. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Diaconie; 2e collecte: Kerk in Actie Internationale Ouderendag.

terug