Eigen cursussen Eigen cursussen
Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Catechisatie
  • Belijdenis
  • 18+groep/jongvolwassenen
  • Groep jonge ouders
  • Wandelen met God
  • Gebedskring
Catechese 12-17 jaar 
 
De jeugd van 12 tot en met 17 jaar komt één keer per drie weken bij elkaar bij de jeugdouderling thuis. We gebruiken een boekje van de Alpha-cursus 'Is er meer?' en ontdekken dit zelf.
 
 
Groep jongvolwassen

Ben je 18 jaar of ouder, dan ben je van harte welkom bij de 18+groep. Op een leuke en gezellige manier proberen we bewust te worden van ons leven en onze leefomgeving en wat de Bijbel ons hierover verteld. Dit doen we onder het genot van een kopje koffie of thee en we sluiten af met soep met broodjes. Twee mensen bereiden een onderwerp voor. Enkele onderwerpen waar tot nu toe we over gepraat hebben, zijn: Delen – met behulp van foto’s; Hoe ga je om met de schepping – over eerlijk vlees en goedkope kleren; Alternatieve feiten – écht waar!?

Waar is het? Bij iemand van de groep thuis.
Wanneer? 1 x per maand op zondag.
Hoe laat? Van 11 uur tot ongeveer 13.15 uur.
Gespreksleider is Petra Rijkens. Voor informatie: Petra Rijkens 0596-581238 /

 
Belijdenis


Wat is openbare belijdenis doen van je geloof?
Bij de openbare belijdenis bevestig je je doop.
God is bij de doop een relatie met jou aangegaan en heeft gezegd: Jij hoort bij mij.
God vraagt aan ons: wil je ook bij mij horen? Hij wil een relatie met je opbouwen.
En bij je belijdenis geef je daar eigenlijk een antwoord op en zeg je: “Ja, Here God, ik wil bij U horen.” Je kiest voor God. Dat jij je leven in zijn handen wilt leggen en hem aanneemt als je Vader en je Redder. Want dat is wat Hij voor jou wil zijn. 
En je doet dat te midden van de gemeente. Omdat je zo getuigt ten aanzien van iedereen dat je bij Jezus wil horen. Belijdenis doen betekent dus ook: je band met de gemeente bevestigen. Je geeft ermee aan: dit is de gemeente van Christus en daar wil ik bij horen. Hier heeft God mij gesteld en voor deze mensen wil ik medeverantwoordelijkheid dragen.
Belijdenis doen van je geloof is niet alleen maar ja zeggen tegen God, maar tegelijk ook ja zeggen tegen de gemeenschap en instemmen met het geloof van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Want hoe zou je het alleen volhouden te geloven in deze wereld? We hebben elkaar nodig, om elkaar tot steun te zijn, om samen het geloof praktisch te maken.
Wil je belijdenis doen van je geloof of wil je meer weten over belijdenis doen, neem dan contact op met Jeltsje Elzinga, kerkelijk werker.


Groep jonge ouders
 
Met de ouders van onze jongste gemeenteleden is afgesproken om meer aandacht voor de kleintjes te organiseren in een kerkdienst. Op die manier raken ze wat meer vertrouwd met de eredienst en tegelijk raken we als gemeenteleden vertrouwd met de jongste generatie. Het streven is om dit één keer per maand te doen bij voorkeur in de dienst waarbij de eigen kerkelijk werker voorgaat. De kinderen komen in de kerk na de preek, waarna hen een verhaaltje wordt verteld en we samen een kinderliedje zingen, beide aansluitend op het thema van de verkondiging.
 
Wandelen met God

Een bijbelcursus/gespreksgroep over kracht a.d.h.v. Mozes (Exodus) en de brief aan Efeziërs.

Eigen kracht?
1 (Als Mozes) Ontdekken dat je vastloopt en het zelf niet kan
2 (Efezebrief) Zitten=je positie in Christus ontdekken en begrijpen

Zonder kracht….
1 (Als Mozes) Loslaten, afhankelijkheid 
2 (Efezebrief) Wandelen=niet door geweld, maar door Mijn Geest

Gods kracht!
1 (Als Mozes) Dienen in Gods kracht
2 (Efezebrief) Standhouden in Gods kracht 

Open avond: Film Mozes
donderdag 27 sept. 2018
aanvang 19.30 uur

in Agora naast de Geref. Kerk, Hoofdstraat 58, ‘t Zandt

Data:     donderdagavond van 19.30-21.30 uur (in Agora)
18 okt. 1e avond; eigen kracht – Exodus 2:1-22; Fil. 3:2-16 
15 nov. 2e avond; zonder kracht – Exodus 3, 4; 2 Kor. 12:1-10
13 dec. 3e avond; dienen in Gods kracht – Exodus 33:12 – 34:35; 2 Kor. 3 
17 jan. 4e avond; wie wij zijn in Christus (zitten) – Efeziërs 1:3-14; 
21 febr. 5e avond; wandelen als lichtdragers – Efeziërs 5:1-21; Zach. 4:1-6 
21 maart 6e avond; standhouden in Gods kracht – Efeziërs 6:10-20
11 april reserve/afsluiting

Docenten: Corry en Sijbrand Alblas en kw. Jeltsje Elzinga,in samenwerking met commissie V&T

Kosten: vergoeding voor de koffie
Meer info? J. Elzinga (050-3015490
);
Fam. Alblas (050-3011885); /

 
Gebedskring
 
Bij de gebedskring komen we gemiddeld één keer per vier weken en meestal op een vrijdagmiddag (12.00-13.00) bij elkaar in Agora om te bidden voor de gemeente en voor de beide dorpen.
We spreken niet alleen met elkaar, maar betrekken God ook in ons gesprek. Dat is eigenlijk bidden. Aan God voorleggen wat je bezig houdt, voorbede doen voor anderen en danken voor de zegeningen.
'De ademhaling van de gelovige, dat is ons gebed!'
Het gebed is belangrijk voor de groei en het voortbestaan van Zijn gemeente! Hoe wij ook ijveren en ons inzetten, zonder Zijn hulp en leiding lukt het niet.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Nettie Beukema, 0596-880600.

 
terug