Eigen cursussen Eigen cursussen

Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Catechisatie
  • Belijdenis
  • 18+groep/jongvolwassenen
  • Groep jonge ouders
  • Herstel mijn eerste liefde
  • Gebedskring
Catechese 12-17 jaar 
 
Nadere info volgt wanneer er meer bekend is over vorm en programma
 

 
Groep jongvolwassen
 
Met de jongvolwassenen komen we samen na de kerkdienst. Ongeveer één keer per maand, te beginnen in oktober/november (zie agenda).
In het seizoen 2016-2017 gaan we verder met het boekje "Check it out" van René Fransen. We hebben nog twee grote vragen te gaan. In het begin van 2017 starten we met nieuwe thema's, die dan bekend worden gemaakt.
We starten om 11.00 uur en eindigen met een maaltijd (12.30u) die door één van de gemeenteleden wordt gemaakt. Wil je een vriend/vriendin meenemen? Van harte welkom.
 
Belijdenis


Wat is openbare belijdenis doen van je geloof?
Bij de openbare belijdenis bevestig je je doop.
God is bij de doop een relatie met jou aangegaan en heeft gezegd: Jij hoort bij mij.
God vraagt aan ons: wil je ook bij mij horen? Hij wil een relatie met je opbouwen.
En bij je belijdenis geef je daar eigenlijk een antwoord op en zeg je: “Ja, Here God, ik wil bij U horen.” Je kiest voor God. Dat jij je leven in zijn handen wilt leggen en hem aanneemt als je Vader en je Redder. Want dat is wat Hij voor jou wil zijn. 
En je doet dat te midden van de gemeente. Omdat je zo getuigt ten aanzien van iedereen dat je bij Jezus wil horen. Belijdenis doen betekent dus ook: je band met de gemeente bevestigen. Je geeft ermee aan: dit is de gemeente van Christus en daar wil ik bij horen. Hier heeft God mij gesteld en voor deze mensen wil ik medeverantwoordelijkheid dragen.
Belijdenis doen van je geloof is niet alleen maar ja zeggen tegen God, maar tegelijk ook ja zeggen tegen de gemeenschap en instemmen met het geloof van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Want hoe zou je het alleen volhouden te geloven in deze wereld? We hebben elkaar nodig, om elkaar tot steun te zijn, om samen het geloof praktisch te maken.
Wil je belijdenis doen van je geloof of wil je meer weten over belijdenis doen, neem dan contact op met Jeltsje Elzinga, kerkelijk werker.


Groep jonge ouders
 
Met de ouders van onze jongste gemeenteleden is afgesproken om meer aandacht voor de kleintjes te organiseren in een kerkdienst. Op die manier raken ze wat meer vertrouwd met de eredienst en tegelijk raken we als gemeenteleden vertrouwd met de jongste generatie. Het streven is om dit één keer per maand te doen bij voorkeur in de dienst waarbij de eigen kerkelijk werker voorgaat. De kinderen komen in de kerk na de preek, waarna hen een verhaaltje wordt verteld en we samen een kinderliedje zingen, beide aansluitend op het thema van de verkondiging.
 
Herstel mijn eerste liefde

De gemeente ’t Zandt-Godlinze biedt in seizoen 2017-2018 een Bijbelcursus aan over de Bijbelboeken Ruth en Openbaring met als thema: Herstel mijn eerste liefde.
In het OT boek Ruth lezen we hoe Noömi opnieuw en Ruth voor het eerst Gods liefde vinden en in de gebeurtenissen het handelen van God ontdekken. Zo gloort er een nieuwe toekomst. In het NT boek Openbaring lezen we over de zeven gemeenten die verwijzen naar de kerk. Hoe een geloofsgemeenschap de eerste liefde kwijt is geraakt, maar dat God oproept om opnieuw zijn liefde te zoeken en Hem gehoorzaam te zijn. Zo schenkt Hij ons een nieuwe toekomst.

Open avond: start- en introductieavond met film over Ruth; daarna 3x voor en 3x na de kerst
Locatie: zaal Agora naast de Geref.Kerk, Hoofdstraat 56 in ’t Zandt
Kosten: kleine vergoeding voor de koffie
Docenten: Corry en Sijbrand Alblas, Jeltsje Elzinga (in samenwerking met comm. V&T)

 

Data cursus seizoen 2017-2018 (donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur):
28 september: Startavond met introductie en film over Ruth; aanvang 19.30 u
19 oktober: De eerste liefde verlaten - Ruth 1
16 november: Herstel mijn eerste liefde - Ruth 2 en 3
14 december: Nieuwe toekomst - Ruth 4 (met stamboom Mat. 1)
18 januari: De eerste liefde verlaten - Op. 1; Op. 2:1-7
                  Herstel mijn eerste liefde - Op. 3:14-21
15 februari: Nieuwe toekomst - Op. 2:18-29
                    Eerbied voor God - Op. 4 en 5
15 maart: Nieuwe Jeruzalem - Op. 3:7-13 en Op. 21 en 22
12 april: reservedatum
 
Meer informatie?
J. Elzinga (06-25013645);
Fam. Alblas (050-3011885); /

 
Gebedskring
 
Bij de gebedskring komen we gemiddeld één keer per vier weken op een vrijdagmiddag (12.00-13.00) bij elkaar in Agora om te bidden voor de gemeente en voor de beide dorpen (zie agenda).
We spreken niet alleen met elkaar, maar betrekken God ook in ons gesprek. Dat is eigenlijk bidden. Aan God voorleggen wat je bezig houdt, voorbede doen voor anderen en danken voor de zegeningen.
'De ademhaling van de gelovige, dat is ons gebed!'
Het gebed is belangrijk voor de groei en het voortbestaan van Zijn gemeente! Hoe wij ook ijveren en ons inzetten, zonder Zijn hulp en leiding lukt het niet.