zondag 28 april 2024 om 09:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): ds. T. Heslinga, Veendam
Ouderling(en): : J. Beukema. Diaken: W. Huijzer. Koster: J. Datema. 1e collecte: Oxfam Novib IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: St. Red een Kind IBAN: NL 34 RABO 0374501505.

terug