donderdag 9 mei 2024 om 09:30

Hemelvaartsdag
Voorganger(s): ds. J. Kuik, Kampen
Ouderling(en): : W. van der Laan. Diaken: M. Duisterwinkel. Koster: J. Datema. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: Daklozen opvang Groningen IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Onderhoud IBAN: NL 61 RABO 3674109085.

terug