zondag 12 mei 2024 om 09:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): dhr. Riepma, Assen
Ouderling(en): : A. Bos. Diaken: C. Feitsma. Koster: J. Beukema. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: Binnenlands Diaconaat IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Geref. Zendingsbond IBAN: NL 34 RABO 0374501505.

terug