zondag 5 mei 2024 om 09:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): ds. B. Spijker, Oostwold
Ouderling(en): : E. Alberts. Diaken: J. van Wijk. Koster: J. Beukema. 1e collecte: Noodhulp Oekraine IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Tear IBAN: NL 34 RABO 0374501505.

terug