Jeugd Jeugd
Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Jongeren/club
  • Jonge ouders
  • Kindernevendienst
  • Kinderoppas
  • Jeugdraad
Jongeren/club

We hebben een enthousiaste groep jongeren en nieuwe leden zijn altijd van harte welkom! De thema-avonden en activiteiten zijn gericht op Christelijke en/of maatschappelijke onderwerpen met een serieuze en ontspannen inslag waarbij meningsvorming, geloofsvragen en actualiteit centraal staan. Daarnaast houden we sponsoracties voor goede doelen maar ook om onze eigen activiteiten te kunnen bekostigen. En doen we mee aan volleybal toernooien.

Tevens zijn wij bezig om onze legendarische clubkampen betaalbaar te houden door het uitvoeren van diverse klussen door de jeugd. Dus mocht u een klus voor onze stoere, sterke, lenige, grote en kleine jeugd hebben, kunt u zich melden bij de jeugdouderling. 

Jonge ouders

Met de ouders van onze jongste gemeenteleden is afgesproken om meer aandacht voor de kleintjes te organiseren in een kerkdienst. Op die manier raken ze wat meer vertrouwd met de eredienst en tegelijk raken we als gemeenteleden vertrouwd met de jongste generatie. Het streven is om dit één keer per maand te doen. De kinderen komen in de kerk na de preek, waarna hen een verhaaltje wordt verteld en we samen een kinderliedje zingen, beide aansluitend op het thema van de verkondiging. Ook wordt één keer per maand kindernevendienst gehouden.

Kindernevendienst

Er komen steeds meer kinderen die de leeftijd hebben om kindernevendienst  te gaan. Nu is het zo dat degene die kindernevendienst geeft, ook oppasdienst heeft. Wanneer er oppasdienst en kindernevendienst is, staat op de site en in het kerkblad. Heeft u kinderen mee in de kerk die dan graag naar de kindernevendienst willen, zou u dit willen doorgeven aan de leiding van de oppasdienst of aan de koster? Dan kan er rekening mee gehouden worden dat er ook nog kinderen uit de kerk komen. De predikant geeft dan in de dienst gelegenheid om naar de kindernevendienst te gaan. 

Kinderoppas

Regelmatig is er oppas voor de jongste kinderen. Zij worden dan opgevangen in de blauwe zaal door twee vrijwilligers die de kinderen bezighouden. Er is ongeveer twee keer per maand oppasdienst en tijdens de feestdagen, de viering van het Heilig Avondmaal en bij andere (bijzondere) diensten. Wanneer er oppasdienst is kunt u lezen op de site en in het kerkblad. U kunt, zonder dit vooraf te melden uw
kind(-eren) naar de oppas brengen. 

Jeugdraad

De jeugdraad is een actieve en enthousiaste groep, die zich inzet om de activiteiten voor en met de jeugd te organiseren. De jeugdraad zorgt eronder andere voor dat de kinderen tot en met de lagere school met kerst een attentie krijgen van de kerk. Ook onderhoudt de jeugdraad contacten met het Landelijk Jeugdwerk en YMCA. (jeugdraadtzandt@live.nl)
terug