zo 4 aug 2019  om 09:30
Voorganger: ds. O. Doorn - Nijkerk
Zondagdienst
Ouderling: K. Feitsma en S.van Dijk. Diaken: M.Duisterwinkel. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Kerk; 2e collecte: Evangelisatie. Oppas: A. Don, C. Feitsma. Voedselbank actie.

terug