Weeknieuws Weeknieuws
Eredienst:
26 januari, Ds. H. Pol, Zuidhorn, 9.30 uur
Ouderlingen: K. Feitsma, P.Rijkens
Diaken: W.Huijzer
Collecten:
1e collecte: Collecte Jeugdwerk (JOP). Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijds-groepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.
2e collecte: onderhoud
Koster:
Dhr. J.Beukema, tel. 880600

Catechisatie 12+ groep
De 12+ groep komt maandag 27 januari bij elkaar om 19.15 uur bij Petra.
 
terug