Weeknieuws Weeknieuws
Eredienst:
1 december, 1e advent  , ds. W. Wingerden - Stedum, 11:00 uur
Ouderlingen: S.van Dijk, N.Beukema
Diaken: I.Bakker
Collecten:
1e collecte: kerk
2e collecte: hospice de Schutse
Oppas: I. Wiersma, B. Schoonveld
Kindernevendienst: B. Schoonveld
Koster:
Dhr. J.Beukema, tel. 880600

Banketstavenactie
Op vrijdag 29 november komen wij weer bij u langs voor de banketstavenactie. Vanaf 18.00 uur kunt u ons aan de deur verwachten.
Voedselbank
Zondag 1 december kunt u weer groente in blik, mix voor pasta (geen pasta) of houdbare melk meenemen naar de kerk voor de voedselbank. Mocht U niet in de gelegenheid zijn om producten in te leveren, een enveloppe met inhoud is ook mogelijk. Daar worden door de voedselbank dan aanvullende producten voor gekocht.
terug