Weeknieuws Weeknieuws
Eredienst:
20 oktober, ds. H. Thon - Valthermond, 9:30 uur. De dienst wordt begeleid door het cluster combo.
Ouderlingen: J.Beukema, H.Kruger
Diaken: H.Brondijk
Collecten:
1e collecte: kerk
2e collecte: World Vision
World Vision is al bijna 70 jaar gespecialiseerd in het beschermen van de meest kwetsbare kinderen en mensen in nood, op alle mogelijke manieren. World Vision gelooft dat ieder kind een hoopvolle toekomst verdient.
Koster:
Dhr. J.Datema, tel. 581290

Hoe bruikbaar is een kwetsbaar mens!
U/Jij wordt weer uitgenodigd voor de bijbelstudie op donderdagavond 17 oktober, we beginnen om half acht. Het thema is Ester’s bruikbaarheid (hfdst. 4-6). Commissie vorming en toerusting.
Kerkenraadsvergadering
De kerkenraad vergadert woensdag 23 oktober in Agora, aanvang 19:30 uur
Kopij kerkblad
Kopij voor ons kerkblad kan ingeleverd worden tot en met woensdag 23 oktober.
Jarige
Maandag 21 oktober mag br. J. Brondijk, Oosterhuizerweg 5, 9915 TC ’t Zandt zijn 83e verjaardag vieren.
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
terug