Verenigingen Verenigingen
Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Passage
  • Christelijke Muziekvereniging "Oranje”
Passage
 

 
 
Passage, Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor vrouwen.
Passage is een vereniging met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur.
Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.
Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze grondslag en voor elkaars (geloofs)overtuiging. Passage is landelijk georganiseerd en verdeeld over ongeveer 400 plaatselijke afdelingen met in totaal zo’n 23.000 leden. De afdeling ’t Zandt is een kleine afdeling (22 leden) maar gezellig, leerzaam en actief. Wij komen één keer per maand bij elkaar en nodigen daarbij een spreker uit.

Programma PASSAGE seizoen 2018-2019
 
19 september 2018: Spreker: Ds. Van der Meer uit Akkrum.
Onderwerp: Het leven van Amish en Mennonieten.


17 oktober 2018: Spreker: Mevr. Switynk uit Delfzijl.
Onderwerp: hartfalen bij vrouwen.


21 november 2018: Spreker: Dhr. Stoter uit Loppersum.
Onderwerp: brandpreventie.


22 november 2018: Ontmoetingsdag in Zuidhorn.

19 december 2018: Kerstviering met broodmaaltijd.

16 januari 2019: Spreker: een officier van Justitie.
Onderwerp: het werk van het Openbaar Ministerie en strafrecht.

20 februari 2019: Spreker: Mevr. Admiraal uit Niezijl.
Onderwerp: haar werk als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand.


20 maart 2019: Spreker: Ds. Elzinga uit Ten Boer.
Onderwerp: Vrouwen in de Bijbel.


17 april 2019: Spreker: Mevr. Eringa uit Delfzijl.
Onderwerp: wonen in een verpleeghuis.

(www.passagevrouwen.nl)


 
Christelijke Muziekvereniging “Oranje” ’t Zandt
 
“Oranje” is opgericht op 22 februari 1922, en telde toen 16 leden. De oorlogsjaren waren niet gemakkelijk voor “Oranje”. Niet alleen omdat het ledental terug liep, maar zeker omdat het gehele archief vanaf de oprichting van de vereniging vernietigd moest worden omdat het de naam “Oranje” droeg. Ook mocht de naam “Oranje” gedurende de oorlogsjaren niet meer gevoerd worden. De naam werd toen tijdelijk veranderd in cmv “Excelsior”. Al meer dan 90 jaar zorgt “Oranje” voor een levendige muziektraditie in ’t Zandt. Gezien de activiteiten van ons 22 leden tellende vereniging, kan “Oranje” een echte dorpsfanfare worden genoemd. Diverse dorpsaangelegenheden worden door ons muzikaal ondersteund. Daarbij valt te denken aan de intocht van Sinterklaas, een rondgang door het dorp op kerstochtend, ons openluchtconcert  i.s.m. Jan Bakker (Jan de Patatman) en het begeleiden van kerkdiensten. Grote jaarlijkse evenementen zijn het deelnemen aan festivals en ons najaarsconcert.
“Oranje” is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. De fanfare staat sinds 1997 onder leiding van dirigent Jogchum Rooda uit Assen. “Oranje” repeteert op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in zaal Agora. Nieuwe leden en of leerlingen zijn natuurlijk van harte welkom.

(www.cmvoranje.nl)
terug