Passage 15 januari Passage 15 januari

Passage, Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor vrouwen. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze grondslag en voor elkaars (geloofs) overtuiging. Passage is landelijk georganiseerd en verdeeld over ongeveer 400 plaatselijke afdelingen met in totaal zo’n 23.000 leden. De afdeling ’t Zandt is een kleine afdeling (20 leden) maar gezellig, leerzaam en actief.

Op woensdag 15 januari komen dhr. Nijhof en mevrouw Nijhof-Reimert (arts) ons iets vertellen over het project dat zij een aantal jaren geleden zijn begonnen. Zij zetten zich in voor de Congolese bevolking. Door hun activiteiten leerden zij over de ongelofelijke wereld van de Mbendjele, maar ook over hun huidige moeilijkheden in de moderne samenleving. Ze zijn getuige geweest van de slechte gezondheidstoestand van de bevolking in het bos. Door dit project willen ze munt slaan uit hun (voormalige) positie in Congo, hun contacten, hun middelen en hun kennis om de gezondheidszorg voor de bosjesmensen te verbeteren. Vrouwen die deze avond willen bijwonen zijn van harte welkom vanaf 19.45 uur in Agora. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze voorzitter Mevr. Gré Koiter op tel.nr. 0596-571681 of bestuurslid mevr. Sanny van Dijk, tel.nr. 0596-582004.

U bent van harte uitgenodigd!

terug