zondag 23 juni 2024 om 9:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): ds. W. van Wingerden, Groningen
Ouderling(en): J. Beukema. Diaken: J. van Wijk. Koster: J. Datema. 1e collecte: Werelddiaconaat (wereld vluchtelingendag) IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Dorcas IBAN: NL 34 RABO 0374501505

terug