zondag 3 maart 2024 om 09:30

Familiedienst
Voorganger(s): Dhr. G. Doorn, Oldemarkt
Ouderling(en): : W. van der Laan. Diaken: J. van Wijk. Koster: J. Beukema. Oppas: A. Hammenga, J. Burema. KND: D. Spijker, A. Brondijk. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: Voorjaarszending IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Warchild IBAN: NL 34 RABO 0374501505.

terug