zondag 17 december 2023 om 09:30

3e advent
Voorganger(s): ds. J. van den Berg, Appingedam
Ouderling(en): : A.Bos. Diaken: C.Feitsma. Koster: J.Datema. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: Binnenlands diaconaat IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Zeemanshuis IBAN: NL 34 RABO 0374501505. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug