zondag 3 december 2023 om 09:30

1e advent
Voorganger(s): ds. T. Heslinga, Veendam
Ouderling(en): : J.Beukema. Diaken: J.van Wijk. Koster: J.Datema. Oppas: M. Westerhuis, M. Smit. KND: A. Brondijk. 1e collecte: Evangelisatie IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Diaconaal Project IBAN: NL 34 RABO 0374501505.

terug