zondag 26 november 2023 om 09:30

Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger(s): dhr. P. Ketting, Zandeweer
Ouderling(en): : E.Alberts. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Pastoraat (met het oog op het einde) IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Onderhoud IBAN: NL 61 RABO 3674109085.

terug