zondag 22 oktober 2023 om 09:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): ds. G. Segger, Winsum
Ouderling(en): : A.Bos. Diaken: M.Duisterwinkel. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Werelddiaconaat IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: World Vision IBAN: NL 34 RABO 0374501505. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug