zondag 15 oktober 2023 om 09:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): da. W.T. Spoelstra, Spijk
Ouderling(en): : J.Beukema. Diaken: J.van Wijk. Koster: J.Datema. 1e collecte: Kerk IBAN: NL 43 RABO 0374504350. 2e collecte: Hospice de Schutse IBAN: NL 34 RABO 0374501505.

terug