zondag 8 oktober 2023 om 09:30

Zondagsdienst met kinderkoor Sjaloom
Voorganger(s): ds. S. Alblas, Bedum
Ouderling(en): : W.van der Laan. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Beukema. Oppas: J. Burema, A. Bos. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: Missionair werk IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Kerk IBAN: NL 43 RABO 0374504350.

terug