zondag 26 februari 2023 om 09:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): ds. H. Pol, Zuidhorn
Ouderling(en): : A.Bos. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Datema. 1e collecte: Childerens relief IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Onderhoud IBAN: NL 61 RABO 3674109085.

terug