zondag 9 oktober 2022 om 09:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. K. de Jong, Kampen
Ouderling(en): Ouderling: E.Alberts. Diaken: I.Bakker. Koster: J.Datema. 1e collecte: Diaconie; 2e collecte: Voedselbank.

terug