zondag 2 oktober 2022 om 09:30

Israelzondag
Voorganger(s): Ds. A. Hekman, Assen
Ouderling(en): Ouderling: W.van der Laan. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Kerk en Isra?l; 2e collecte: Simavi.

terug