zondag 17 juli 2022 om 09:30

Zomerdienst Geref.Kerk, 't Zandt
Voorganger(s): Da. B. Spijker, Oostwold
Ouderling(en): Ouderling: A.Emmelkamp. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Datema. Koffie drinken na de dienst. 1e collecte: Daklozen opvang Open Hof Groningen; 2e collecte: Voedselbank.

terug