zondag 10 juli 2022 om 10:00

Zondagsdienst
Voorganger(s): Da. R.M. Meihuizen, Kantens
Ouderling(en): Ouderling: E.Alberts. Diaken: H.Brondijk. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Stichting HOE (Hulp Oost Europa); 2e collecte: Woord en Daad.

terug