zondag 14 november 2021 om 10:00

H.A.
Voorganger: Ds. T. Heslinga, Veendam
Ouderling: Ouderling: A.Emmelkamp. Diaken: W.Huijzer. 1e collecte: Kerk; 2e collecte: UMCG Ziekenhuispastoraat.

terug