zondag 8 augustus 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. O. Doorn, Nijkerk
Zomerdienst 't Zandt (livestream)
Ouderling: Ouderling: J.Beukema. Diaken: W.Huijzer. Collecte: Voedselbank

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2255-Geref-kerk-t-Zandt-Godlinze/events/live

terug