Zondag 31 jan 2021  om 10.00
Voorganger: Ds. W. van Wingerden, Stedum
Wereld Diaconaat (livestream)
Ouderling: Ouderling: H.Kruger. Diaken: M.Duisterwinkel. Collecte: Jong Protestant

terug