zo 17 nov 2019  om 09:30
Voorganger: ds. S. Alblas - Bedum
H.A.
Ouderling: H.Kruger en S.van Dijk. Diaken: W.Huijzer. Koster: J.Beukema. 1e collecte: Kerk; 2e collecte: Voedselbank. Oppas: M. Kuik, E. van Wijk. Koffie drinken na de dienst. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand.

terug