Inleveren kopij Inleveren kopij

Website
Kopij voor de website kunt u aanleveren via de email webmaster-zg@outlook.com of d.m.v. een briefje in de bus bij de webmaster (Hoofdstraat 15, 't Zandt).
 
Kerkblad
Het kerkblad verschijnt 11 keer per jaar. Kopij dient iedere maand voor de 23e ingeleverd te worden. Dit kan via de email kerkblad-zg@live.nl of d.m.v. een briefje in de bus bij de redactie (Vinkenstraat 3, 't Zandt of Hoofdstraat 15, 't Zandt).
 
Protestantse kerkbode

Kopij kan tot uiterlijk zondagavond 18:00 uur aangeleverd worden bij de preekvoorziening. Dit kan via de email preekvoorziening-zg@outlook.com of d.m.v. een briefje in de bus bij de preekvoorziening (Hoofdstraat 20, 't Zandt).
 
Afkondigingen

Kopij kan tot uiterlijk zaterdagavond 18:00 aangeleverd worden bij de scriba. Dit kan via de email scriba-zg@outlook.com of d.m.v. een briefje in de bus bij de scriba (Korenhornsterweg 2, Godlinze).

terug