Van de gebedsgroep Van de gebedsgroep

Zingen is twee keer bidden

Dit hebben we als gebedsgroep mogen ervaren, de woensdag voor Pasen zijn we bij elkaar geweest, er was een gebedslijst gemaakt net tussendoor liederen over de onderwerpen, lijdenstijd, opstanding, bemoediging, meeleven, dankbaarheid, en we sloten af met Geef vrede Heer geef Vrede.

Wat zou u weerhouden om eens langs te komen, hoe kunnen wij de drempel voor u lager maken. Wij zouden het als gebedsgroep heel fijn vinden als u eens komt mee ervaren hoe goed het is om samen te bidden.

Wanneer u gebedspunten heeft of iets waarvoor u graag wilt danken, kunt u dat opgeven bij Nettie Beukema, telefoonnummer: 0596-880600. Wanneer u een keer wilt mee bidden (of erbij wilt zijn), kunt u zich ook bij Nettie Beukema aanmelden.

De eerst volgende keer zal maandag 9 mei 2022 zijn, om 13.30 bij Wilma van der Laan Godlinze. Kornhornsterweg 2.

De volgende datum kunt u in het vervolg vinden op de website van de kerk.

Een hartelijke groet,
Nettie Beukema, namens de gebedsgroep

terug