Pinksterfeest 2024 Pinksterfeest 2024

Pinksteren vieren we samen!

“Toen de Pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. Opeens kwam er uit de hemel een geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien en het huis waarin ze zaten, werd er helemaal vol van. Ook zagen ze iets dat op vuur leek; het verdeelde zich en kwam op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde klanken, zoals de Geest hun ingaf.”

Zondag 19 mei vieren we samen Pinksteren in één Pinksterdienst.

We hopen op een dienst waarin we dankbaar mogen zijn elkaar te ontmoeten en samen te bidden en danken om de gave van de Heilige Geest.

Er is kinderoppas en kindernevendienst aanwezig.

U/jij bent van harte uitgenodigd om deze dienst met ons mee te vieren op zondag 19 mei om 10.00 uur in de Vredekerk in Loppersum, Burg. v.d. Munnikstraat 16.

terug