Weeknieuws Weeknieuws

Eredienst:
8 maart, Gezinsdienst & groothuisbezoek, Mevr. J. Elzinga, Groningen, 9.30 uur
Ouderlingen: P.Rijkens  , H.Kruger
Diaken: M.Duisterwinkel
Collecten:
1e collecte: eigen jeugd
2e collecte: Zeemanshuis. Het Zeemanshuis in de Eemshaven is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen en is al ruim 15 jaar een gastvrij onderkomen voor zeevarenden en truckers uit alle werelddelen.
Oppas: A. Feitsma, M. Burema
Koster:
Dhr. J.Beukema, tel. 880600

Eredienst:
11 maart, Biddag, Ds. G. Segger, Winsum, 19.00 uur
Ouderlingen: S.van Dijk, A.Emmelkamp
Diaken: I.Bakker
Collecte:
1 collecte: kerk
Koster:
Dhr. J.Datema, tel. 581290

Gebedskring
Donderdag 5 maart komt de gebedskring om 14:00 uur bij elkaar aan de Molenweg 42 in ’t Zandt.

Hoe bruikbaar is een kwetsbaar mens!
Op donderdag 5 maart komen we weer bij elkaar, de avond begint om 19:30 uur in Agora.

Uitnodiging Gezinsdienst & Groothuisbijeenkomst
U/jij bent  van harte WELKOM om deze dienst op 8 maart bij te wonen en na afloop mee te doen aan het spel: Levend Ganzenbord met uitdagende opdrachten voor jong en oud!!! Na de dienst is er koffie, thee of fris met wat lekkers in Agora. Daarna  gaan we het ganzenbord spelen in groepen, die na ruim een uur wordt afgesloten met soep en lekkere broodjes. Wij hopen dat u/jij ook komt.

Catechisatie 12+ groep
De 12+ groep komt maandag 9 maart bij elkaar om 19.15 uur bij Petra.

Gemeenteavond
Op woensdag 11 maart is na biddag de gemeenteavond in Agora. De agenda vindt u in het kerkblad van maart.
 

terug