Cursussen cluster Cursussen cluster
Deze pagina bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Catechisaties 
 • Wijkgemeente Maarland en wijkgemeente Loppersum             
 • Spijk – Losdorp
 • Bierum – Holwierde – Krewerd

  Bezinning en groei
 • Met Petrus en Paulus op reis
 • Uitnodiging leeskring Johannes-evangelie
 • Cursus meditatie, Bijbellezen met hart en ziel
 • Mintijteer lezen
 • Tot de kern komen
 • De realiteit met God
 • Toerustingscursus voor ouderlingen en wijkbezoekers

  Provider
 • Groep voor Ontmoeting en gesprek
 • Tweedaagse wandeling              
 • Film en kerkdienst
 • Beelden van Jezus
 • Jong en oud koken samen

  Overig
 • Passage, afdeling Loppersum 
 • C.G.B. afdeling Eemsmond
Filmavonden
 
Zoals voorgaande jaren zullen er ook dit seizoen weer een aantal films worden vertoond in de grote zaal van de Vredekerk te Loppersum. De opzet van de avonden is dezelfde als de afgelopen jaren: een korte inleiding, een boeiende film, en dan napraten onder het genot van een glas wijn. Meestal zijn de discussies na afloop even interessant als de film zelf. De precieze titels zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt, maar hieronder hebt u alvast de data:
 
-        11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december, 12 februari, 11 maart, 1 april en 13 mei
 
Ik hoop u te zien op 11 september! En wilt u per e-mail op de hoogte blijven van de filmavonden, stuur dan even een mailtje naar onderstaand adres, dan komt u op de maillijst.
Melson Zwerver (melson@melson.nl) 
 
Een leerhuis over God o.l.v. Riet Bons-Storm
 
We overlegden met z’n drieën – Gerda Flikkema, Bertus Huizing en Riet Bons-Storm - wat het onderwerp kon zijn van een leerhuis deze winter. We kwamen uit bij een basisvraag voor ons leven en geloof: Hoe is God? Wie is God voor ons? Deze vraag komt in veel leerhuizen op, maar het leek ons goed om ons deze winter te concentreren op de vragen:
 
•        Geloven we in een almachtige God, die beschikt over goed en kwaad, geluk en lijden?
•        Of in een kwetsbare God, die niet ’almachtig’ is, maar die met ons meelijdt aan het Kwaad in de wereld?
•        Wat heb je eigenlijk aan een kwetsbare God?
•        Wat maakt het uit voor ons leven van elke dag, hoe we ons God voorstellen?.
 
Zoals gewoonlijk zullen we samen leren aan elkaar, van elkaar, met veel gelegenheid tot gesprek. Eigenlijk zien we dit als een soort vervolg op de Geloofsgesprekken die we een poosje geleden hadden in onze gemeente. De samenkomsten zijn gepland op de donderdagen in 2016: 14 januari, 21 januari, 28 januari en 4 februari, van half 8 tot ongeveer half 10 ’s avonds. Plaats: één van de ruimten van de Vredekerk, Loppersum.
 
Opgave graag bij:
•        Gerda Flikkema, tel. 572297, email: albertengerda@gmail.com
•        Bertus Huizing, tel. 571575, email; lhuizing14@hetnet.nl
•        Riet Bons-Storm, tel. 574111, email: bonstorm@hetnet.nl
 
Avonden in de Veertigdagentijd
Tijdens de 40 dagen voor Pasen zal er elke donderdag een bijeenkomst zijn. Het centrale thema van deze avonden is loslaten.  Op verschillende manieren zullen we hierover in gesprek gaan: een inleiding en gesprek over vergeving, het lezen van teksten van Etty Hillesum, het bekijken en nabespreken van een film en een documentaire, een avond met gedichten over loslaten, een avond over meditatie.
Iedereen is hartelijk uitgenodigd om mee te doen, het is niet nodig maar soms wel handig om je van tevoren op geven (filmavond!!).
De avonden zijn los van elkaar mee te maken. Hieronder staat meer informatie:
Eerste avond: donderdag 11 februari
Activiteit: Een inleiding en gesprek over vergeving (door mensen) door ds Tjalling Huisman.
Locatie: Het Gebouwtje, Wierdeweg 16 , Leermens.
Aanvang: 20.00 uur.
Inhoud: Het woord voor vergeving dat in het Nieuwe Testament wordt gebruikt betekent losmaken. Je maakt de band los waarmee je gebonden bent aan de dader, degene die jou iets heeft aangedaan. Vergeven is daarbij juist niet vergeten. Vergeten is onmogelijk, maar vergeven is een begaanbare weg. Maar hoe moeilijk vind je het om te vergeven, om los te maken en los te laten? Wat zegt de Bijbel daarover en hoe kun je dat vertalen in levensaanwijzingen voor je leven vandaag?
Informatie hierover : Tjalling Huisman, tjhuisman@kpnplanet.nl, tel 0596 57 13 93.

Tweede avond: donderdag 18 februari
Activiteit: Bekijken en nabespreken van de documentaire Alles wat wij wilden
Locatie: Het Gebouwtje, Wierdeweg 16 , Leermens.
Aanvang: 20.00 uur.
Inhoud: Alles wat wij wilden is een documentaire van Sarah Mathilde Domogala over jonge ambitieuze mensen en de tol die ze achter de schermen betalen voor een schijnbaar perfect en succesvol leven. 'Als je iets doet, dan wil je er toch heel goed in zijn. Als je dat niet bent dan moet je iets vinden waar je beter in bent dan anderen.' The sky is the limit. Iedereen kan een ster zijn én mooi én populair. Waarom ben je dat dan niet?
De documentaire biedt een verontrustende blik achter de schermen: hoe groter de illusie van uiterlijk succes, hoe wranger de eenzame uren thuis blijken
Aansprekend voor iedereen die de stress van het moderne leven kent, maar  vooral ook voor twintigers en dertigers.
Informatie over deze avond: Tjalling Huisman, tjhuisman@kpnplanet.nl, tel 0596 57 13 93.
 
Derde avond: donderdag 25 februari
Activiteit: Een avond met Etty Hillesum (Middelburg 1914 -  Auschwitz 1943), ingeleid door
ds. Pieter Lootsma
Locatie: Het Gebouwtje, Wierdeweg 16 , Leermens.
Aanvang: 20.00 uur.
Inhoud: Elke dinsdagmorgen vertrok uit kamp Westerbork in Drenthe een goederentrein vol Joodse mensen richting Auschwitz. Op 7 september 1942 zat de negenentwintigjarige Etty Hillesum in deze dodentrein.
Vanaf ongeveer  maart 1941 heeft  zij  een dagboek bijgehouden. Het is een boek geworden van meer dan 800 pagina’s. Pas vanaf 1980 is hier grote belangstelling voor ontstaan en wordt het in vele landen, van Nederland tot Japan, door diverse mensen bestudeerd.
We lezen deze avond met elkaar enkele van de dagboekteksten. Dit vanuit de vraag: Wat kan Etty Hillesum ons leren over ons leven en de vragen betreffende lijden, dragen, loslaten van oude geloofsvoorstellingen om plaats te maken voor nieuwe en misschien meer betrouwbare? Of m.a.w.: Hoe kan God meer plaats in mij/ons krijgen?
Voor kopieën van de te lezen teksten wordt gezorgd.
Informatie hierover: gerda.potze@telfort.nl, tel. 0596-785036

Vierde avond: donderdag 3 maart
Activiteit: Een avond over mediteren, ingeleid door ds. Just van Es.
Locatie: Het Gebouwtje, Wierdeweg 16, Leermens.
Aanvang: 20.00 uur.
Inhoud: Loslaten is iets dat je niet kunt doen of maken, net  als gelukkig worden, liefhebben, een goed mens worden of vertrouwen hebben.  Hoe meer je je er voor inspant, hoe verder je ervan af komt, lijkt het wel.  En toch kan het gebeuren. Want wat bij mensen onmogelijk is, kan bij God wel, zei Jezus.  Het is genade, zei Paulus.  Ook in het Boeddhisme leeft dit besef sterk. Onze inspanningen stuiten af op “een muur zonder poorten”, zegt het Zen-Boeddhisme.  Kun je dan niets doen?  Jawel, maar dat is dan wat het Chinese Taoïsme noemt “een doen dat geen doen is”(Wei wu wei).  Dat is waar we in meditatie mee bezig zijn. Of is meditatie dan met ons bezig? 
Informatie over deze avond: gerda.potze@telfort.nl , tel. 0596-785036
 
Vijfde avond: donderdag 10 maart
Activiteit: De film Voor ik doodga bekijken en nabespreken.
Locatie: Het Gebouwtje, Wierdeweg 16, Leermens
Aanvang: 18.00 uur. Om het niet heel laat te laten worden beginnen we deze avond vroeg, met soep en (zelf meegebrachte) broodjes. Van tevoren aanmelden is fijn, zodat we weten hoe groot de pan met soep moet zijn: gerda.potze@telfort.nl , tel. 0596-785036.
Inhoud: Voor ik doodga, een film naar een boek van Jenny Downham uit 2007.
Tessa is zeventien jaar en weet dat zij geen achttien meer zal worden. Ze is ongeneeslijk ziek. Die tijd wil Tessa goed besteden. Dus maakt ze een lijst (bucket list) van tien dingen die ze absoluut nog wil doen voor ze doodgaat. Te beginnen met seks. En ze wil nog autorijden. En beroemd worden. En verliefd. Terwijl Tessa aan haar lijst werkt verergert haar ziekte en komt haar einde dichterbij.
Iedereen is welkom, maar vooral ook geschikt voor jongeren vanaf 15 jaar.
 
Zesde avond: donderdag 17 maart
Activiteit: Gedichten over loslaten bespreken.
Locatie: Het Gebouwtje, Wierdeweg 16 , Leermens.
Aanvang: 20.00 uur.
Inhoud: Het lezen en bespreken van gedichten waarin het gaat over loslaten / losmaken / overgave. Dat hoeven zeker geen religieuze gedichten te zijn. Het kan poëzie zijn uit het Nederlands taalgebied, maar ook kan het om vertaalde gedichten gaan.
De bedoeling van deze avond is om een aantal van deze gedichten met elkaar te lezen, en te bespreken wat ze bij je oproepen.
Daarvoor is het nodig dat iedere deelnemer een gedicht meeneemt, dat hem / haar aanspreekt.
Informatie hierover: Tjalling Huisman, tjhuisman@kpnplanet.nl, tel 0596 57 13 93.
 
terug