zondag 25 februari 2024 om 09:30

Zondagsdienst
Voorganger(s): dhr. P. Ketting, Zandeweer
Ouderling(en): : J. Beukema. Diaken: W. Huijzer. Koster: J. Datema. 1e collecte: Childerens relief IBAN: NL 34 RABO 0374501505. 2e collecte: Onderhoud IBAN: NL 61 RABO 3674109085.

terug