Weeknieuws Weeknieuws
Eredienst:
14 juli; ds. K. de Jong - Kampen,9:30 uur
Ouderlingen: P. Rijkens, S.van Dijk
Diaken: I.Bakker
Collecten:
1e collecte: diaconie
2e collecte: St. Help Afrika
Stichting Help Afrika werkt hard aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de allerarmsten. We bieden hulp op gebied van basisbehoeften zoals voedsel en huisvesting, medische en maatschappelijke zorg en onderwijs. Ons doel is het verbeteren van de leefomstandigheden op een verantwoorde en duurzame manier.
Koster:
Dhr. J.Datema, tel. 581290

Jarige
Maandag 15 juli mag br. J. de Vries, Noorderstraat 13, 9914 PS Zeerijp, zijn 83e verjaardag vieren. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
terug