Weeknieuws Weeknieuws
Eredienst:
15 september; Startzondag , mevr. J. Elzinga - Groningen, 10:00               uur
Ouderlingen: H.Kruger, N.Beukema
Diaken: W.Huijzer
Collecten:
1e collecte: onkosten startzondag
2e collecte: onderhoud
Oppas: G. Westerhuis, I. Bakker
Koster:
Dhr. J.Beukema, tel. 880600

Bolchrysantenactie
Ondanks het regenachtige weer hebben we een opbrengst van de bolchrysantenactie is € 500,-. We willen iedereen bedanken die hierin heeft bijgedragen. De jeugdraad.
Zeskamp op 14 september
De voorbereidingen van de zeskamp zijn in volle gang. Er worden veel leuke en hilarische dingen bedacht, maar dan zo ingepast dat het voor jong en oud en voor ieder talent geschikt is. Deze talenten blinken uit in kracht of in behendigheid of in kennis of in snelheid of in creativiteit. Wij denken dat we met deze spellen samen een beregezellige middag krijgen! Dat wilt u en wil jij natuurlijk graag zien, hoe deze mensen samenwerken voor een mooie teamprestatie. We hopen op goed weer, maar mocht het zo zijn dat het net die middag pijpenstelen regent, dan gaat het helaas niet door. Aanvang: 13.00 uur tot ca. 16.30 uur. Plaats: Landgoed de Camping. Prijsuitreiking: ca. 19.45 uur in Agora, bij de barbecue. Iedereen is van harte welkom. De koffie, thee en fris met iets lekkers erbij staat voor ons klaar. Het voorbereidingsteam, Lianne Smit, Klaas-Jan Kruger, Jan van der Laan, Johanna Burema en Petra Rijkens
Update: ivm te weinig aanmeldingen gaat de zeskamp helaas niet door
Barbecue
Om samen het nieuwe seizoen te beginnen, houden we op zaterdag 14 september een gezellige barbecue. Vanaf 18.00 uur bent u en jij weer van harte welkom in Agora! Er zijn weer lekkere hamburgers, frikandellen, saté, braadworsten, karbonades om te barbecueën en ook zijn er salades en stokbrood met kruidenboter.
Startzondag
Met de startzondag op 15 september gaan we samen bezig met het nieuwe jaarthema: ‘Alles wat je aandacht geeft groeit. ‘ God heeft ons allemaal, niemand uitgezonderd, een talent gegeven waarmee we mogen werken in zijn Koninkrijk. Als we aandacht schenken aan de gegeven talenten zal er iets gaan groeien. Bij onszelf en bij anderen. Geloven gaat immers niet zonder daden. De startzondag is dit jaar weer op locatie en wel in de schuur van de familie Westerhuis in Godlinze, Godlinzer Oudedijk 11. We beginnen om 10.00 uur; er is muzikale begeleiding van de gospelgroep Sinjael en heerlijke baksels bij de koffie. PARKEREN kunt u bij Hendricus en Trieneke van Wijk, Godlinzer Oudedijk 13. Voor mensen die slecht ter been zijn is er mogelijkheid te parkeren bij Dolf en Gerda en ook de mensen die per fiets komen kunnen hun fiets hier neer zetten. De kinderen kunnen tijdens de dienst naar een eigen gecreëerd plekje in de schuur. Wees welkom :).
Passage afd. ’t Zandt
Op woensdag 18 september starten we weer met onze eerste afdelingsavond. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging ontstond. In die honderd jaar zijn er heel veel veranderingen gekomen in het leven van vrouwen. Veel Passage-leden hebben dit aan den lijve ondervonden. Ze werden lid van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) of van de Christelijke Plattelandsvrouwenbond. (CPB). In 2019 is het ook 20 jaar geleden dat beide organisaties fuseerden tot Passage, Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.  Wij gaan dit met onze afdeling vieren en we hebben voor onze leden een leuk programma samengesteld voor deze avond, met een blik op de toekomst maar ook met een beetje nostalgie naar het verleden. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze voorzitter Gré Koiter op tel.nr. 0596-571681 of bestuurslid Sanny van Dijk, tel.nr. 0596-582004.
Hoe bruikbaar is een kwetsbaar mens!
Het is weer bijna voorbij die mooie zomer. Na een  tijdje van welgenoten rust mogen we weer gaan starten met de bijbelcursus. U/jij bent weer van harte uitgenodigd op donderdag 19 september om 19:30 uur in Agora. Het thema van deze avond is Ester’s kwetsbaarheid (hfdst. 1-3) (tevens inloopavond). Tot ziens  commissie vorming en toerusting.
terug