Weeknieuws Weeknieuws
Eredienst:
10 november, voorbereiding H.A., dhr. G. Doorn - Oldemarkt, 9:30 uur
Ouderlingen: S.van Dijk, N. Beukema
Diaken: H.Brondijk
Collecten:
1e collecte: diaconie
2e collecte: collecte dorpskerken
De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Ze helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden.
Koster:
Dhr. J.Datema, tel. 581290

Koopvaardijdienst
Op zondag 10 november 2019 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven. Aanvang 16.00 uur. Voorganger Pastor S. Standhardt. Met medewerking van het Byzantijns Koor Groningen. De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman. De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de zeevarenden bijzonder gewaardeerd en wij mogen niet vergeten dat ze omwille van onze steeds veeleisender maatschappij met kerst niet bij hun gezin, familie en of vrienden kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar naast het zeemanshuis. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee of glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen.


 
terug