Weeknieuws Weeknieuws
Eredienst:
19 januari, afscheidsdienst, Mevr. J. Elzinga, Groningen  , 10.00 uur
Ouderlingen: P.Rijkens  , S.van Dijk
Diaken: I.Bakker
Collecten:
1e collecte: missionair werk. Een goed verhaal. Collecteer in deze maand mee voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.
2e collecte: Hospice De Schutse. Liefdevolle zorg in de laatste levensfase. Thuis of in de hospice in Appingedam.
Oppas: M. Smit, M. Westerhuis
Koster:
Dhr. J.Datema, tel. 581290

Afscheidsdienst
Zondag 19 januari neemt mevr. Jeltsje Elzinga afscheid van onze gemeente. Zij is ruim 6 jaar als kerkelijk werker aan onze gemeente verbonden geweest. De dienst begint om 10.00 uur en na de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee of fris te drinken met iets lekkers erbij. We nodigen iedereen van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn.

Kopij kerkblad
Kopij voor ons kerkblad kan ingeleverd worden tot en met donderdag 23 januari.

 
terug