Tri-axy 11 oktober Tri-axy 11 oktober
Vrijdag 11 oktober staat de Tri-axY weer op het programma in Agora om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur zodat we ook klokslag om 20.00 uur kunnen beginnen. Tri-axY is een spel welke door YMCA verzorgd wordt en door de diverse jeugdgroepen van kerken door het hele land gespeeld wordt. Wij zijn -mag ik wel zeggen- redelijk succesvol in dit spel. Alleen… we kunnen het niet alleen, uw hulp is nodig (alle leeftijden mogen meedoen)!!! Daarom nodig ik jullie uit om ons te komen helpen in Agora. Mocht u niet in staat zijn om te komen, er wordt ook weer een verkoopactie gehouden. Hiervoor kunnen mensen dan bij u aan de deur komen om iets te verkopen, zij vragen een ander product hiervoor terug met een geldelijke bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor Jongerencentrum Ponymontsy (zie artikel)
Graag tot ziens op 11 oktober!

Jeugdraad

Van de website van de YMCA:

Belarus: Jongerencentrum Ponyemontsy
De Solidariteitsactie van YMCA Nederland staat in de jaren 2018 en 2019 in het teken van YMCA Belarus (Wit-Rusland). In Belarus zijn 7 YMCA’s actief en zij richten zich vooral op jeugdwerk zoals wij dat in Nederland ook kennen maar zijn zij ook de organisatie achter de scoutingactiviteiten voor de jongeren.
https://www.ymca.nl/wp-content/uploads/2018/01/01852l-300x199.jpg


In moeilijke tijden helpen YMCA’s elkaar wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan (financiële) hulp bij natuurrampen en nationale gebeurtenissen. Daarnaast investeert YMCA Nederland ook constructief in een andere partner-YMCA in de Solidariteitsactie. We zamelen dan geld in, creëren bewustwording en sturen vrijwilligers, studenten en experts voor hulp en kennisoverdracht.
Jongerencentrum
Het Solidariteitsproject in Belarus zal zich richten op het ontmoeten en uitwisselen van vrijwilligers van YMCA Belarus en YMCA Nederland en op het opknappen van een ruimte in het jongerencentrum Ponyemontsy in de regio Lida, dat de ‘Hollandse Kamer’ zal gaan heten. Het centrum van Ponyemontsy zit in een oude school. Hier kunnen jongeren tijdens een zomerkamp diverse trainingen volgen op het gebied van zelfpresentatie, mensenrechten, HIV-bescherming, zelfbewust denken en Wit-Russische tradities.
Werkkamp
Er ligt een plan om in 2019 een werkkamp te organiseren in Ponyemontsy. Er wordt dan daadwerkelijk aan de Hollandse Kamer gebouwd in samenwerking met Wit-Russische vrijwilligers van het jongerencentrum. Voor het kunnen opknappen van deze ruimte is een fondsenwerving van ongeveer € 10.000 nodig. Hiervoor zullen de komende tijd diverse acties worden georganiseerd om dit geld bijeen te brengen. Bijvoorbeeld door deelname aan Clubstriid, Tri-axY, tijdens de seniorenweken op de ESH en bij acties van lokale groepen.
terug