zo 17 sep 2017  om 10:00
Voorganger: Mevr. J. Elzinga - Groningen, Ds. S. Alblas - Bedum
Startzondag / voorbereiding H.A.
Ouderling: N.Wiersma en J.Zuur. Diaken: H.Brondijk. Koster: J. Beukema. 1e rondgaande collecte: Noodhulp AziĆ«; 2e rondgaande collecte: St. Help Afrika. Oppas: A. Feitsma, J. Duisterwinkel. Koffie drinken na de dienst: ja. Kopij kerkblad inleveren voor de 23e van de maand: ja.

terug