woensdag 3 november 2021 om 19:30

Dankdag
Voorganger: Ds. S. van Dijk, Roderwolde
Ouderling: Ouderling: S.van Dijk. Diaken: M.Duisterwinkel. 1e collecte: Kerk

terug