zo 2 jun 2019  om 09:30
Voorganger: dhr. G. Doorn - Oldemarkt
Zondagdienst
Ouderling: A.Emmelkamp en K. Feitsma. Diaken: H.Brondijk. Koster: J.Datema. 1e collecte: Kerk; 2e collecte: Soldariteitskas. Voedselbank actie.

terug