26 januari Huub Oosterhuis en Antoine Oomen in de Martinikerk 26 januari Huub Oosterhuis en Antoine Oomen in de Martinikerk


 

Op zondag 26 januari 2020 wordt in de Martinikerk in Groningen een bijzonder concert (met samenzang!) georganiseerd samen met musicus Antoine Oomen en zijn Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek. Het koor wordt begeleid door pianist Roland Aalbers.

Het programma bestaat uit zeer recente composities van Antoine Oomen op psalmteksten van Huub Oosterhuis. De titel luidt: Hij is van ver en dichtbij.

Huub Oosterhuis zal zelf ook aanwezig zijn en tijdens dit concert een korte presentatie geven van zijn gedichtencyclus “Groningen”. Het bundeltje, dat in 1961 werd gepubliceerd, was niet meer in de boekhandel verkrijgbaar, maar is nu opnieuw uitgegeven door Elte Rauch van Uitgeverij Het Moet. Het is een tweetalige uitgave. Marten van Dijken, die eerder de psalmen van Oosterhuis in het Gronings vertaalde (150 psaalms vrij), heeft nu ook deze gedichten-cyclus in onze streektaal overgezet. Huub Oosterhuis en Marten van Dijken zullen deze middag beiden iets uit de gedichtenbundel voordragen.

Na afloop van het concert is er de mogelijkheid het bundeltje aan te schaffen en door Huub Oosterhuis en Marten van Dijken te laten signeren. De opbrengst van het boekje is bestemd voor de gedupeerden van de aardbevingen in Groningen.

De toegang tot het concert is vrij. Er is een collecte bij de uitgang. Let op de ongebruikelijke aanvangstijd; het programma begint om 16.30 uur. Vanaf 16.00 uur zijn de kerkdeuren open.

terug